<

ÖZER GÜMRÜKLEME

Hizmetlerimiz

İthalat Hizmetleriİthalat, yurtdışında üretilmiş malların, ülkedeki alıcılar tarafından satın alınmasıdır. İhracatın karşıtıdır ve onunla birlikte bir ülkenin dış ticaret dengesini oluşturur. İthalat, özel ya da tüzel kişilerce, kamu iktisadi kuruluşları ya da devlet tarafından doğrudan yapılabilir.
Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyanın serbest dolaşıma girişi; ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, eşyanın ithali için öngörülen diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili ile mümkündür.
Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Geçici İthalat Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi, Transit Rejimi, Hariçli İşleme Rejimi, Antrepo Rejimi kapsamında herhangi bir gümrükten yapılacak işlemler için gerekli olan tüm işlemeri müşterilerimiz adına en hızlı şekilde tamamlıyoruz.

İthalat hizmet başlıkları aşağıdaki gibidir.
•    İthal edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmasının yapılması.
•    Dahilde İşleme Rejimi uygulamaları.
•    Door to Door işlemlerde siparişten itibaren tüm aşamaların takibi.
•    Nakliye firmasından eşyanın seyahat ve evrak bilgilerinin takibi.
•    Vesaiklerin (varsa) konşimento cirolarının yaptırılması.
•    Ordino ve diger ithalat evraklarının alınması.
•    Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti.
•    Orijinal tasdikli ilgili belgelerin tasniflerinin yapılarak operasyon departmanına teslimi.
•    Küşat yapılması.
•    Gümrük kabul ve tescil işlemine başlayarak malın muayenesinin yapılması.
•    Eksiklik, hasar veya hata durumunda tutanakların tutulması ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi.
•    Tahakkukların yapılarak ilgili teminat veya vergi ödemelerinin yapılması.
•    İlgili firmaların vermiş olduğu talimatta belirtilen adrese malın fiziki teslimi.
•    Evrak teslim formu ile evrakların tarafınıza teslim edilmesi.
•    Ön İzinlerin alınması.
•    Kayıt Belgesi alınması.
•    Gözetim lisansı alınması.
•    İthal Lisansı alınması.
•    TSE ve DTS müracat ve Uygunluk Belgelerinin takibi ve alınması.
•    Sipariş konusu mallarınızda maliyet tespitlerinin yapılması.
•    Geçici İthal izni alınması.
•    Kontrol belgesi çıkarılması.
•    Ön Statü Belgesinin düzenlenmesi.
•    Serbest Bölge İşlem Formu düzenlenmesi.
•    Süre uzatımı alınması ve takibinin yapılması.
•    Teminat ve Kısmi Teminat çözümü işlemlerinin yapılması.