<

ÖZER GÜMRÜKLEME

Hizmetlerimiz

İhracat Hizmetleriİhracat Rejimi, serbest dolaşımda bulunan eşyanın ihraç amacıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkışına ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir.

İhracat Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Geçici İhracat (Ata Karnesi dahil) Rejimi ve diğer rejimler kapsamında herhangi bir gümrükten yapılacak ihracat işlemleri için gerekli olan tüm işlemeri müşterilerimiz adına en hızlı şekilde tamamlıyoruz.
İhracat hizmet başlıkları aşağıdaki gibidir.

•    İhrac edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışması yapılması.
•    Hariçte İşleme Rejimi uygulamaları ve TEV.(Telafi Edici Vergi)
•    Sağlık sertifikası, Kontrol belgesi, A.TR, Eur-1,Menşe şehadetnamesi, ülke durumuna göre konsolosluk tasdik işlemleri vb. yapılması.
•    Eşyanın türüne göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik işlemlerinin yaptırılması, Birlik tastikinin alınması.
•    Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti.
•    Gümrük müşaviri tarafından düzenlenen vesaiklerin müşteri talimatına uygun olarak bankaya ve/veya alıcıya ulaştırılması.
•    Taşımaya konu araç gümrük işlemlerinin takibi.
•    İhrac edilecek eşyanın gümrük beyannamesinin düzenlenmesi ve operasyonun tamamlanması.
•    Vesaiklerin nakliye firmasına teslimi.
•    Geçici ihracat işlemlerinin ve sürelerinin takibi.
•    Malların ihracat deposundan alınarak nakliyeci deposuna veya gümrük ambarına teslimi.
•    Evrak teslim formu ile evrakın tarafınıza teslimi.
•    Gümrük çıkış beyannamesinin kapatılması.
•    Kapatılan gümrük çıkış beyannamelerinin ihracatçı nüshasının firmaya teslimi.