Gerekli Evraklar

İTHALAT – İHRACAT İÇİN GEREKLİ EVRAKLARI

Vekâletname 1 adet noter tasdikli
Kuruluş sicil gazetesi 1 adet noter tasdikli
Vergi mükellefiyet yazısı 1 adet
İmza yetkilisinin nüfus cüzdanı sureti 1 adet noter tasdikli
İmza sirküleri 1 adet noter tasdikli
Faaliyet belgesi 1 adet
Firma antetli kağıdı

İhracat işlemlerinde yukarıdakilere ilave olarak;

İlgili Birlik Üyelik Kartı
Maliye Tasdikli Türkçe Fatura
İlk işlem için Firma Kaşesi
Firma Antetli Kağıdı